Garantie

Als u een waterbed(onderdeel) koopt bij Waterbed Kampioen, kunt u rekenen op de beste garanties. Hieronder ziet u waar de garanties betrekking op hebben.

  • 5 jaar garantie op de lasnaden van het watermatras (10 jaar in geval van Mesamoll 2 vinyl watermatras)
  • 5 jaar garantie op de verwarming Carbon Heater
  • 2 jaar garantie op de Aluchrome verwarming, veiligheidsvoering, schuimrand, tijk, bodem en meubelopties

Waterbed Kampioen Garantie Voorwaarden

Waterbed Kampioen geeft 5 jaar garantie op lekkages op de lasnaden van het watermatras als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is verlengd tot 10 jaar in geval van een Mesamoll watermatras. De eerste 5 jaar ontvangt u volledige garantie. Vanaf het 6e jaar is de garantie 50% en neemt daarna jaarlijks met 1/5 deel af.

Op materiaal- en fabricagefouten van de veiligheidsvoering, schuimrand, tijk, bodem en meubelopties geeft Waterbed Kampioen 2 jaar volledige garantie. De garantie op de verwarming wordt gegarandeerd door de desbetreffende fabrikant hiervan. Van toepassing zijn de garantievoorwaarden van deze fabrikant.

De garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die u als consument al heeft.

De garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

De garantietermijn gaat in op de datum die vermeldt staat op de faktuur. Voorwaarde is wel dat onze plaatsingsinstructies en onderhoudsadviezen correct gevolgd zijn en dat er sprake is van normaal huishoudelijk gebruik.

Indien zich materiaal- of fabricagefouten voordoen, verplicht Waterbed Kampioen zich zulke fouten gratis te herstellen volgens deze garantievoorwaarden. Indien het defect niet hersteld kan worden, vervangt Waterbed Kampioen het product binnen de garantietermijn zonder kosten door hetzelfde, of indien niet meer leverbaar, door een gelijkwaardig product. Indien producten worden gerepareerd of vervangen tijdens de garantieperiode, wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd. Schade die het directe of indirecte gevolg is van de fout valt niet onder de garantie.

Aanspraken op garantie of gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld overbelasting), verkeerd of ondoelmatig gebruik of door normale slijtage worden uitgesloten. Veranderingen in materiaal die de functionaliteit van het product niet aantasten vallen niet onder de garantie. Combinaties met niet-Waterbed Kampioen producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot beperkingen in de garantie-aanspraak leiden.

Een aanspraak op garantie kan alleen worden gedaan onder overlegging van de originele factuur. De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper.

De garantie voor het watermatras is enkel geldig indien iedere 6 maanden de door Waterbed Kampioen aanbevolen conditioner aan het water van het watermatras werd toegevoegd en het vinyl tweemaandelijks werd gereinigd met de door Waterbed Kampioen aanbevolen cleaner. U dient de aankoop hiervan te registreren.