« Terug naar onze klantenservice

Retourprocedure:

Uitleg retourproces

Bent u niet tevreden over uw product via onze webwinkel? Dan kunt u de bestelling binnen 14 dagen herroepen. Deze termijn gaat in op de dag dat u, of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) het product heeft ontvangen.

Neem contact op met onze klantenservice via ons gratis telefoonnummer om de overeenkomst te herroepen. U kunt ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u zo spoedig mogelijk via email een bevestiging van uw herroeping sturen. Tijdens de zichttermijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Eventuele schade bij retournering wordt in mindering gebracht van het terug te storten bedrag.

Terugbetaling

Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht ontvangt u de terugbetaling van het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding, via de betaalwijze waarmee u heeft afgerekend. U heeft na de aanmelding 14 dagen om de producten te retourneren. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; In ieder geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U bent alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor de montagedienst tot het moment van ontbinding. Voor montagediensten die binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd geldt dat deze zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Retourproces bij complete waterbedden

Na de zichttermijn van 14 dagen bieden wij u alsnog de mogelijkheid het waterbed te retourneren binnen uiterlijk 6 weken na ontvangst. Zie de pagina proefslapen voor meer informatie hierover.

Neem bij het retourneren van complete bedden altijd contact op met onze klantenservice om de retourzending aan te melden. De kosten voor het retourzenden zijn voor eigen rekening. Zorg ervoor dat u een stevige verpakking gebruikt voor de retourzending. Indien redelijkerwijs mogelijk, gebruik dan de originele verpakking.

Uitzonderingen herroepingsrecht
Alle op maat gemaakte producten van de Pro collectie, zijn maatwerkartikelen en vallen niet onder het herroepingsrecht. Als u een maatwerkartikel door Waterbed Kampioen laat produceren dient het artikel door u te worden afgenomen. Maatwerkproducten kunnen niet worden geannuleerd en u heeft geen recht op retournering van de gemaakte kosten.

Retourproces bij onderdelen en onderhoudsproducten

Neem contact op met onze klantenservice voor een retourformulier en een retourlabel. De kosten voor het retourzenden zijn voor eigen rekening.

Zo verzendt u een pakket aan ons terug:

  • Verpak het product zorgvuldig - het liefst in de originele verpakking.
  • Print het retourformulier en het retourlabel (die u per e-mail ontvangt). Voeg het retourformulier in uw verpakking. Plak het retourlabel zodanig op de verzenddoos, dat het oorspronkelijke verzendlabel niet meer zichtbaar is.
  • U kunt uw pakket bij een van de postkantoren afgeven.

Retourkosten pakket Nederland:

Per retourlabel voor kleine pakketten tot 10 kilo berekenen wij € 6,75.
Voor grotere pakketten (watermatrassen) berekenen wij 13 euro per retourlabel.

Retourkosten pakket België:

Per retourlabel voor kleine pakketten tot 10 kilo berekenen wij € 9,75.
Voor grotere pakketten (watermatrassen) berekenen wij 16 euro per retourlabel.

Voor retourzendingen uit andere landen dan onze standaard bestemmingslanden Nederland en België gelden andere verzendkosten en dient het product op eigen initiatief geretourneerd te worden.

Indien u wenst het pakket op eigen initiatief te retourneren: Neem contact op met onze klantenservice om uw retourzending aan te melden en voor het juiste retouradres.

Post your comment

Waterbed Kampioen