watermatras softside handleiding

MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

WATERMATRAS SOFTSIDE MONO & DUO

Klik hier om de handleiding in PDF te downloaden.

Inhoudsopgave


 1. Inleiding 
 2. Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 
 3. Benodigde gereedschappen
 4. Het Watermatras
  1. Plaats de veiligheidsvoering
  2. Watermatras plaatsen
  3. Vullen met water
  4. Ontluchten
  5. Bevestigen veiligheidsvoering en tijk

 5. Onderhoudsmiddelen
  1. Vinylreiniger
  2. Waterbed conditioner 
  3. Ontluchten
  4. Tijk

 6. Problemen
  1. Geurvorming
  2. Lekkage

 7. Watermatras leegpompen

1. Inleiding

Wij raden aan om deze handleiding vóóraf goed door te nemen. Werk zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig op. Wij adviseren om het monteren met minimaal 2 personen te verrichten. Bij het ontluchten is een 2e persoon vereist.

 • Controleer of alle onderdelen en benodigde gereedschappen compleet zijn. Een vulslang inclusief koppelingen is standaard niet meegeleverd. Controleer of een kraan aanwezig is met schroefdraad waar een vulslang-koppeling op kan worden aangesloten.
 • Alle verantwoordelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van deze voorschriften of de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid bij handelingen en montage, zelfs indien niet omschreven in deze handleiding, wordt door de fabrikant afgewezen.

2. Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

 • Indien de producten in de handleiding afwijken van het geleverde dient u, alvorens het product in gebruik te nemen, contact op te nemen met de leverancier.
 • Controleer de ondergrond van uw waterbed. Deze dient het gewicht van het waterbed te kunnen dragen. Zorg ervoor dat de ondergrond volkomen vlak is.
 • Bepaal de locatie van uw bed zorgvuldig. Als het bed eenmaal is gevuld kunt u het niet meer verplaatsen.
 • Let op dat de veiligheidsvoering en het watermatras niet wordt beschadigd.
 • Verzeker u ervan dat er tijdens de montage geen scherpe voorwerpen achterblijven die het watermatras kunnen beschadigen.
 • Zorg ervoor dat er na montage geen vouwen in de veiligheidsvoering en het watermatras aanwezig zijn.
 • Het verwarmingselement niet vouwen of anderszins vervormen. Sluit de verwarming pas aan als het watermatras gevuld is. Zet de verwarming altijd uit als het watermatras wordt leeggepompt of bij een eventuele lekkage.
 • Volg de onderhoudsinstructies zorgvuldig op om de kwaliteit van uw bed in optimale conditie te houden. Gebruik uitsluitend de aangegeven onderhoudsmiddelen en nooit afwasmiddel of schurende schoonmaakmiddelen.
 • Wees altijd voorzichtig met scherpe voorwerpen bij het waterbed om beschadiging of lekkage te voorkomen.

3. Benodigde gereedschappen

Benodigdheden voor montage watermatras:

waterbed benodigheden voor montage

Benodigdheden voor demontage watermatras:

waterbed benodigdheden voor demontage

Benodigdheden voor reparatie watermatras:

extra waterbed benodigdheden voor demontage


4. Het Watermatras

4.1 Plaats de veiligheidsvoering

Stap 1. Plaats de veiligheidsvoering. De gladde zijde aan de onderkant, de ruwe zijde naar boven. Trek vervolgens de veiligheidsvoering om de schuimrand heen. Eerst in de 4 hoeken en daarna de lange zijden, vanuit het midden. 

let op icoon Druk de veiligheidsvoering goed aan in de 4 hoeken en zorg dat de hoek-naden van de veiligheidsvoering precies aansluiten op de hoeken van de onderliggende schuimranden.

Veiligheidsvoering Basic:

veiligheidsvoering basic

Veiligheidsvoering Split:

veiligheidsvoering split

 

let op icoon De veiligheidsvoering goed nastrekken zodat er geen plooien en vouwen op de bodem zijn.

Stap 2. Bij een duo uitvoering wordt de divider geplaatst. Strek de bodemflappen goed uit zodat er geen vouwen en plooien meer in zitten.

 waterbed veiligheidsvoering bevestigen

4.2 Watermatras plaatsen

Stap 3. Plaats vervolgens het watermatras.

 let op icoon Bij een duo uitvoering is er een linker- en een rechter watermatras. Links en rechts zien we door aan het voeteneinde van het bed te gaan staan en te kijken naar het hoofdeinde. De watermatrassen sluiten precies aan op de vorm van de schuimrand.

Open de vultuiten zodat er lucht in het matras kan. Trek de vultuiten met een draaiende beweging omhoog en schroef vervolgens de doppen los en haal de stoppen eruit. Strek het watermatras vervolgens goed uit en haal alle vouwen eruit. Zorg ervoor dat de 4 hoeken precies aansluiten op de hoeken van de onderliggende schuimranden.

watermatras plaatsen

let op icoon Bij een duo uitvoering is er een linker- en een rechter watermatras, kijk naar de vermelding “left” en “right” op het label. De watermatrassen sluiten precies aan op de vorm van de schuimrand.

4.3 Vullen met water

Stap 4. Sluit de slang en vulkoppelingen aan. Let op: Bij een duo uitvoering de watermatrassen gelijktijdig vullen. Mocht u de watermatrassen niet gelijktijdig kunnen vullen, dan kunt u de watermatrassen om-en-om vullen. Bij het vullen beide vultuiten openen zodat het water aan één kant erin kan en de lucht aan de andere kant eruit.

let op icoon Voor het gebruik van de vulslang deze even doorspoelen met heet water om de eventuele bacterieën te verwijderen.

let op icoon Na het vullen de waterbed conditioner toevoegen.

watermatras vullen met water

let op icoon Raadpleeg ook de handleiding van de vulslang hoe deze in elkaar te zetten.

Stap 5. Vul het watermatras met water van ca. 27 graden, handwarm.

Het advies voor de eerste vulling is om het watermatras te vullen tot 0,5 cm onder de schuimrand.

let op icoon Na het vullen de waterbed conditioner toevoegen.

waterbedmatras weergave

4.4 Ontluchten

Stap 6. Het grootste deel van de lucht in het watermatras kan eruit gehaald worden door rustig van het hoofdeind naar het voeteneind met uw lichaam over het watermatras heen te rollen. Bij een duo uitvoering eerst het ene watermatras en daarna de andere ontluchten. Houd éém vultuit open tijdens het rollen. Daarna kan direct het pompje erop. Rollen met beleid en niet te dicht bij de tuit komen anders komt er water uit de tuiten. Pas op met scherpe voorwerpen, zoals een horloge of riem.

waterbed ontluchten door erop te liggen

Stap 7. Laatste lucht uit het watermatras pompen.

let op icoon Sluit de ontluchtingspomp aan op de open vultuit. Trek vervolgens de pomp met tuit en matras een stukje omhoog. Pomp dan de lucht uit het watermatras. Dit blijven herhalen tot er geen lucht meer door de pomp aangezogen wordt!

waterbed ontluchten met pomp

let op icoon Tijdens het pompen wrijft een 2e persoon de lucht uit het watermatras.

Stap 8. Het is erg belangrijk om door te pompen en wrijven totdat alle lucht uit het watermatras is en het water in de tuit komt te staan. Laat de pomp met tuit en zak geleidelijk zakken. Haal vervolgens de pomp van de tuit en plaats de stop en de dop. Terwijl u dit doet dient er water in de tuit te blijven staan! Zo kan er geen lucht meer het watermatras in.

waterbed druk uitoefenen

Wanneer u het water hoort klotsen dient u de resterende vrijgekomen lucht te verwijderen. Als het watermatras net gevuld is kan dit een aantal keer nodig zijn in de eerste maanden van het gebruik.

4.5 Bevestigen veiligheidsvoering en tijk

Stap 9. Trek nu de veiligheidsvoering strak en druk het klitteband vast. Eerst in de hoeken en daarna de lange zijden, vanuit het midden.

waterbed veiligheidsvoering zonder plooien


5. Onderhoud

Volg de onderstaande instructies om het waterbed in optimale conditie te houden.

5.1 Vinylreiniger

Vinyl cleaner houdt het watermatras soepel en hygiënisch. Wrijf 1x per maand het watermatras aan bovenzijde en de zijkanten (zover als mogelijk is) in met een droge doek met een beetje cleaner. Wrijf het na met een droge doek.

Let op: Gebruik nooit andere middelen zoals afwasmiddel of schurende schoonmaakmiddelen.

5.2 Waterbed conditioner

Het water in het watermatras hoeft in principe geen enkele keer ververst te worden. Om de kwaliteit van het water in goede conditie te houden en het watermatras soepel te houden dient 1x per half jaar een flesje waterbed conditioner toegevoegd te worden aan het water.

Raadpleeg het etiket voor dosering. Bij een duo uitvoering het flesje verdelen over 2 helften.

Haal het dopje van het flesje en zet het flesje binnen handbereik neer. Trek de vultuit van het watermatras omhoog en haal de schroefdop eraf. Druk de tuit een klein beetje naar beneden, zodat er water in de vultuit blijft staan. Zo kan er geen lucht het watermatras in. Haal vervolgens het stopdopje eraf.

waterbed vultuit en dopje

Let op: Zorg ervoor dat er water in de vultuit blijft staan en er geen lucht in het watermatras gaat!

Vervolgens de conditioner toevoegen.  Daarna de stopdop en schroefdop weer aanbrengen en de vultuit weer in het watermatras drukken.

Met de hand op het matras druk uitoefenen en het water in de tuit houden, zodat er geen lucht in het watermatras komt. 

waterbed ontluchtingspomp

5.3 Ontluchten

Na montage eerste 3 weken 1x per week na-ontluchten met het ontluchtingspompje om de resterende vrijgekomen lucht te verwijderen. Het watermatras dient luchtvrij te zijn om de kans op bacterievorming en lekkages tot een minimum te reduceren. Wanneer het water in het watermatras hoorbaar klotst, bevinden er zich luchtbellen in het watermatras. De mate waarin dit voorkomt is afhankelijk van de samenstelling van het leidingwater waarmee het matras is gevuld. Zodra dit is opgemerkt dient het watermatras ontlucht te worden. Volg hierbij de stappen 22 en 23 in deze handleiding.

5.4 Tijk

 • Het bovenblad van de tijk dient minimaal 1x per 2 weken gelucht te worden.
 • Het bovenblad ook met regelmaat reinigen, let hierbij op de wasvoorschriften.
 • Gebruik altijd een hoeslaken om de tijk.
 • Na het ontwaken het dekbed achterover slaan en het bed enige tijd laten luchten. Een vochtige tijk duidt niet altijd op een lek maar kan worden veroorzaakt door overmatig transpireren.

6. Problemen

6.1 Geurvorming

Omdat het leidingwater van regio tot regio verschilt kan het in sommige situaties het biologisch evenwicht in het water verstoren. Dit kan leiden tot geurvorming. Ook indien de waterbed conditioner niet zoals aangegeven wordt gebruikt of andere schoonmaakmiddelen worden gebruikt dan kan geurvorming ontstaan. In dat geval neem dan telefonisch contact op.

6.2 Lekkage

Bij een lekkage hoeft u zich geen zorgen te maken. Indien het bed correct is geïnstalleerd is er geen kans dat het water buiten het bed kan komen, er staat namelijk geen druk op het watermatras. De veiligheidshoes vangt eventueel gemorst water op.

Een lek kan zelf worden gerepareerd met behulp van een waterbeddenvinyl reparatieset. Volg hierbij onderstaande methode en raadpleeg ook de vermeldingen op de verpakking.

 • Zet om te beginnen de verwarming uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Het watermatras hoeft niet leeggepompt te worden, zonder water is het lek namelijk niet te vinden.
 • Werk met 2 personen. Probeer systematisch het lek te vinden. Leg 2 handen breed op het watermatras en druk met het lichaamsgewicht het watermatras licht in, ca. 10cm diep. Het watermatras komt nu iets vrij van de rand. Een 2e persoon maakt op die plek alles droog en inspecteert het watermatras op lekkage. 
 • Loop zo stapsgewijs, in stappen van ca. een halve meter, het hele watermatras rond. Is de lekkage niet gevonden druk dan het matras 20cm in en inspecteer opnieuw volgens dezelfde methode op lekkage.

watermatras onderzoeken

 • Duidt de plek van het gat aan met een stift.
 • Wanneer het om een speldenprik gaat volstaat het om een druppel lijm op het gat te doen. Is het gat groter knip dan een lapje vinyl uit. Smeer lijm op het watermatras en druk het stukje vinyl aan op het matras. Druk dit gedurende een aantal minuten zachtjes aan.
 • Zodra de lijm is uitgehard kan het bed weer worden gebruikt.

watermatras repareren

7. Watermatras leegpompen

Er zijn 2 manieren om een watermatras leeg te pompen. Met een boormachinepomp of met een waterbedpomp. Nooit zonder pomp het matras leeghalen. Een andere wijze van leeghalen resulteert  in onherstelbare beschadigingen aan het watermatras! Slangenset kan alleen gebruikt worden om het water af te voeren. Aanzuigen moet met een gewapende slang.

Werk uiterst zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig om zo beschadigingen te voorkomen! Raadpleeg ook de handleiding van de boormachinepomp of waterbedpomp.

Haal de stekker van de verwarming uit het stopcontact. Verwijder daarna de tijk. Vervolgens dient eerst het watermatras goed ontlucht te worden, zie hiervoor de instructies in deze handleiding. Daarna sluit u de slangen en pomp aan. De afvoerslang kan bijvoorbeeld in de WC.

Pomp vervolgens het watermatras leeg. De onderste en de bovenste vinyl laag van het watermatras moeten strak tegen elkaar aangezogen zijn zonder dat er zich nog water of lucht in het matras bevind (vacuüm). Zo zitten de fiber lagen in het matras (stabilisaties) klem. Als het watermatras wordt opgepakt mogen deze niet meer kunnen verschuiven.

waterbed leegpompen

Let op: Het watermatras niet eerder oppakken of verschuiven totdat het watermatras geheel vacuüm is gezogen. Ook niet in de hoeken optillen. Anders verschuiven de stabilisaties en is het watermatras onherstelbaar beschadigd. krachtig genoeg).

Wanneer het watermatras vacuüm is kan de slang losgekoppeld worden en de stopdop en schroefdop worden aangebracht op de vultuit.

Let op: Deze handeling dient snel te gebeuren anders zuigt het watermatras zich vol met lucht. Het beste is om dit met 2 mensen te doen, één trekt de koppeling uit de vulopening en de ander drukt direct de stopdop in de vulopening.

Vervolgens kan het watermatras opgevouwen worden met maximaal 3 vouwen, des te minder vouwen hoe beter. Wanneer het watermatras niet draagbaar is met 1 á 2 personen is het matras niet op de juiste manier leeggehaald en zit er nog teveel water in.

Watermatras vorstvrij opslaan, niet langer dan 3 maanden.

Post your comment

Waterbed Kampioen