waterbed inbouw handleiding

MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

WATERBED INBOUW II MONO & DUO

Klik hier om de handleiding in PDF te downloaden.

Inhoudsopgave


 1. Inleiding 
 2. Veiligheisinstructies en waarschuwingen 
 3. Benodigde gereedschappen
 4. Waterbed bodem
  1. In het ledikant plaatsen
  2. Bodemplaten

 5. Bodem opbouwen
  1. Onderste schuimranden plaatsen
  2. Tijk plaatsen
  3. Verwarmingselementen
  4. Bovenste schuimranden plaatsen
  5. Veiligheidsvoering

 6. Watermatras plaatsen
  1. Watermatras
  2. Vullen met water
  3. Bevestigen veiligheidsvoering en tijk
  4. Ontluchten

 7. Onderhoudsmiddelen
  1. Vinylreiniger
  2. Waterbed conditioner 
  3. Ontluchten
  4. Tijk

 8. Problemen
  1. Geurvorming
  2. Lekkage

 9. Watermatras leegpompen

1. Inleiding

Wij raden aan om deze handleiding vóóraf goed door te nemen. Werk zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig op. Wij adviseren om het monteren met minimaal 2 personen te verrichten. Bij het ontluchten is een 2e persoon vereist.

 • Controleer of alle onderdelen en benodigde gereedschappen compleet zijn. Een vulslang inclusief koppelingen is standaard niet meegeleverd. Controleer of een kraan aanwezig is met schroefdraad waar een vulslang-koppeling op kan worden aangesloten.
 • Alle verantwoordelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van deze voorschriften of de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid bij handelingen en montage, zelfs indien niet omschreven in deze handleiding, wordt door de fabrikant afgewezen.

2. Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

 • Indien de producten in de handleiding afwijken van het geleverde dient u, alvorens het product in gebruik te nemen, contact op te nemen met de leverancier.
 • Controleer de ondergrond van uw waterbed. Deze dient het gewicht van het waterbed te kunnen dragen. Zorg ervoor dat de ondergrond volkomen vlak is.
 • Bepaal de locatie van uw bed zorgvuldig. Als het bed eenmaal is gevuld kunt u het niet meer verplaatsen.
 • Let op dat de veiligheidsvoering en het watermatras niet wordt beschadigd.
 • Verzeker u ervan dat er tijdens de montage geen scherpe voorwerpen achterblijven die het watermatras kunnen beschadigen.
 • Zorg ervoor dat er na montage geen vouwen in de veiligheidsvoering en het watermatras aanwezig zijn.
 • Het verwarmingselement niet vouwen of anderszins vervormen. Sluit de verwarming pas aan als het watermatras gevuld is. Zet de verwarming altijd uit als het watermatras wordt leeggepompt of bij een eventuele lekkage.
 • Volg de onderhoudsinstructies zorgvuldig op om de kwaliteit van uw bed in optimale conditie te houden. Gebruik uitsluitend de aangegeven onderhoudsmiddelen en nooit afwasmiddel of schurende schoonmaakmiddelen.
 • Wees altijd voorzichtig met scherpe voorwerpen bij het waterbed om beschadiging of lekkage te voorkomen.
 • Wanneer u reeds een eigen waterbedbodem heeft kan het waterbed hier op geplaatst worden. Zorg ervoor dat het goed passend is en de bodem toereikend gewichtdragend is. Het plaatsen van het waterbed op een eigen bodem is geheel op eigen risico en verantwoording.

3. Benodigde gereedschappen

Benodigde gereedschappen: (schroeven zijn meegeleverd door fabrikant)

waterbed tools

Benodigdheden voor montage waterbed:

waterbed benodigheden voor montage

Benodigdheden voor demontage waterbed:

waterbed benodigdheden voor demontage

Benodigdheden voor reparatie watermatras:

extra waterbed benodigdheden voor demontage


4. Waterbed bodem

4.1 In het ledikant plaatsen

Stap 1. Schuif de plinten in de corners en tik ze vast met een rubberen hamer. Eventueel kunnen de hoekjes vastgeschroefd worden met de meegeleverde schroeven. 

waterbed in ledikant

Stap 2. Positioneer de plinten nauwkeurig op de juiste plaats. Positioneer de hoofdzijde van het ledikant met wat marge tegen de muur aan. Plaats vervolgens de plinten precies in het midden van het ledikant. Let op: Dit kan na het installeren niet meer verplaatst worden!.

waterbed bodem framepanelen

waterbed bodem afstand

let op icoon Plaats de plinten nauwkeurig haaks, controleer dit door ervoor te zorgen dat de beide overhoekste maten A gelijk zijn.

Stap 3. Verdeel de kruizen gelijkmatig binnen de plinten.

Bedafmetingen

Aantal kruizen

Rijen

100x200

140x200

160x200

180x200

180x210

180x220

200x200

200x220

3

6

6

6

6

6

9

9

1

2

2

2

2

2

3

3

waterbed gewichtsverdelers

Zet de middelste 2 kruizen tegen elkaar aan. 

waterbed kruizen in elkaar zetten 

Stap 4. Zet op het midden van de kop- en voetplint een streep.

 streep op kop en voetplint

4.2 Bodemplaten

Stap 5. Teken de bodemplaten eerst af op de kop- en voetplint voordat ze worden vastgeschroefd. De instructies hiervoor zijn afhankelijk van de afmetingen van het waterbed, zie onderstaande tabel.

Bedafmetingen

Bodemplaten

Instructies

140x200 1x 60/200 en 2x 40/200  

Meet de breedte "B" van de breedste bodemplaat en teken deze af
op de kop- en voetplint. Zorg dat de maat x aan beide zijden gelijk is.

160x200 1x 40/200 en 2x 60/200  

Meet de breedte "B" van de smalste bodemplaat en teken deze af op
de kop- en voetplint. Zorg dat de maat x aan beide zijden gelijk is.

180x200
180x210
180x220

3x 60/200
3x 60/210
3x 60/220

 

Meet de breedte "B" van de bodemplaat en teken deze af op de
kop- en voetplint. Zorg dat de maat x aan beide zijden gelijk is.

200x200
200x220

2x 40/200 en 2x 60/200
2x 40/220 en 2x 60/220

 

Bij 4 bodemplaten kunt u stap 6 overslaan en positioneert u de 2
smalste platen tegen de in stap 5 getekende middenstreep.

100x200 1x 60/200 en 1x 40/200  

Afwijkend van plaatje: Teken aan één zijde van de middenstreep een
hulpstreep op 10cm afstand. Positioneer daar de platen tegenaan.

 waterbed bodemplaten breedte aftekenen

Stap 6. Plaats de bodemplaten op de plinten. Teken een hulplijntje om de juiste positie van de schroeven te bepalen. De schroeven vind u in het doosje met onderhoudsproducten.

let op icoon Controleer vóór het vastschroeven nogmaals of de beide overhoekse maten A (zie stap 2) gelijk zijn en of de beide positiematen x (zie stap 5) gelijk zijn.

waterbed bodemplaten plaatsen

Stap 7. Monteer de overige platen.

alle bodemplaten plaatsen

let op icoon De kop van de schroef dient volledig verzonken in de plaat te liggen, zodat deze het waterbed niet kan beschadigen.

5. Bodem opbouwen

5.1 Onderste schuimranden

Stap 8. Neem van de schuimranden de onderste delen, en plaats deze 4 onderste delen op de bodemplaten. Leg de bovenste randen tijdelijk weg.

waterbed schuimranden op inbouw

5.2 Tijk

Stap 9. Rits het onderste deel van de tijk los. Leg het onderste deel op de bodemplaten en de schuimranden en vouw de opstaande border naar beneden. Leg het bovenste deel tijdelijk weg.

tijk op inbouw waterbed

let op icoon Zorg dat de ritssluitingen aan het voeteneind komen.

5.3 Verwarmingselementen

Stap 10. Plaats de verwarmingselement(-en). Snij in het onderblad van de tijk bij de doorvoergat (-en) een sleufgat en leid de snoeren door de gaten in de bodemplaten. Plaats de element(-en) 30cm vanaf het hoofdeind. Bij een duo uitvoering het element op de 2 meest buitenste bodemplaten plaatsen, en dan uiterst uit de kant.

verwarmingselementen plaatsen

let op icoon De thermostaat loskoppelen (let op: niet bij elke verwarming kan de thermostaat losgekoppeld worden) om vervolgens het snoer door het gat te kunnen doorvoeren. Pas na het vullen de thermostaat weer aankoppelen.

let op icoon Raadpleeg ook de meegeleverde handleiding van de fabrikant in de verpakking, of download de handleiding van de website van de leverancier.

5.4 Bovenste schuimranden

Stap 11. Plaats de 4 bovenste schuimranden op de onderste schuimranden. Verbind de schuimranden met het klitteband aan de hoeken aan elkaar. Schroef vervolgens de latten van de schuimranden vast aan de bodemplaten met 5 schroeven per schuimrand.

waterbed inbouw schuimranden

let op icoon De kop van de schroef dient volledig verzonken in de lat te liggen, zodat deze het waterbed niet kan beschadigen.

let op icoon Middelste schroef de middenrand in een van de 2 platen schroeven.

5.5 Veiligheidsvoering

Stap 13. Plaats de veiligheidsvoering. De gladde zijde (met klitteband) aan de onderkant, de ruwe zijde naar boven. Trek de veiligheidsvoering om de schuimrand heen. Eerst in de 4 hoeken en daarna de lange zijden, vanuit het midden.

 let op icoon De veiligheidsvoering nog niet vastklitten, eerst los zonder spanning aanbrengen op de schuimrand. Anders trekt tijdens het vullen de schuimrand krom.

waterbed veiligheidsvoering hoeken vastmaken

Stap 14. Bij een duo uitvoering wordt de divider geplaatst. Strek de bodemflappen goed uit zodat er geen vouwen en plooien meer in zitten.

waterbed inbouw divider plaatsen

6. Watermatras plaatsen

6.1 Watermatras

Stap 15. Plaats het watermatras.

Open de vultuiten zodat er lucht in het matras kan. rek de vultuiten met een draaiende beweging omhoog en schroef vervolgens de doppen los en haal de stoppen eruit. Strek het watermatras vervolgens goed uit en haal alle vouwen eruit. Zorg ervoor dat de 4 hoeken precies aansluiten op de hoeken van de onderliggende schuimranden.

watermatras plaatsen

let op icoon Bij een duo uitvoering is er een linker- en een rechter watermatras, kijk naar de vermelding “left” en “right” op het label. De watermatrassen sluiten precies aan op de vorm van de schuimrand.

6.2 Vullen met water

Stap 16. Sluit de slang en vulkoppelingen aan. Let op: Bij een duo uitvoering de watermatrassen gelijktijdig vullen. Mocht u de watermatrassen niet gelijktijdig kunnen vullen, dan kunt u de watermatrassen om-en-om vullen. Bij het vullen beide vultuiten openen zodat het water aan één kant erin kan en de lucht aan de andere kant eruit.

let op icoon Na het vullen de waterbed conditioner toevoegen.

watermatras vullen met water

let op icoon Voor het gebruik van de vulslang deze even doorspoelen met heet water om de eventuele bacterieën te verwijderen.

Stap 17. Vul het watermatras met water van ca. 27 graden, handwarm.

Het advies voor de eerste vulling is om het watermatras te vullen tot 0,5 cm onder de schuimrand. 

waterbedmatras weergave

6.3 Bevestigen veiligheidsvoering en tijk

Stap 18. Trek nu de veiligheidsvoering strak en druk het klitteband vast. Eerst in de hoeken en daarna de lange zijden, vanuit het midden.

waterbed veiligheidsvoering zonder plooien

Stap 19. Trek aan alle 4 de zijden de border van het onderblad van de tijk weer strak omhoog.

waterbed tijk omhoog vouwen

6.4 Ontluchten

Stap 20. Het grootste deel van de lucht in het watermatras kan eruit gehaald worden door rustig van het hoofdeind naar het voeteneind met uw lichaam over het watermatras heen te rollen. Bij een duo uitvoering eerst het ene watermatras en daarna de andere ontluchten. Houd één vultuit open tijdens het rollen. Daarna kan direct het pompje erop. Rollen met beleid en niet te dicht bij de tuit komen anders komt er water uit de tuiten. Pas op met scherpe voorwerpen, zoals een horloge of riem.

waterbed ontluchten door erop te liggen

Stap 21. Laatste lucht uit het watermatras pompen.

waterbed ontluchten

let op icoon Tijdens het pompen wrijft een 2e persoon de lucht uit het watermatras.

Sluit de ontluchtingspomp aan op de open vultuit. Trek vervolgens de pomp met tuit en matras een stukje omhoog. Pomp dan de lucht uit het watermatras. Dit blijven herhalen tot er geen lucht meer door de pomp aangezogen wordt!

Stap 22. Het is erg belangrijk om door te pompen en wrijven totdat alle lucht uit het watermatras is en het water in de tuit komt te staan. Laat de pomp met tuit en zak geleidelijk zakken. Haal vervolgens de pomp van de tuit en plaats de stop en de dop. Terwijl u dit doet dient er water in de tuit te blijven staan! Zo kan er geen lucht meer het watermatras in.

waterbed druk uitoefenen

Wanneer u het water hoort klotsen dient u de resterende vrijgekomen lucht te verwijderen. Als het watermatras net gevuld is kan dit een aantal keer nodig zijn in de eerste maanden van het gebruik.

Stap 23. Maak alles goed droog. Rits vervolgens het bovenblad van de tijk op het onderblad en trek alles goed strak.

waterbed droogmaken en vastritsen

Stap 24. Thermostaat aankoppelen (indien er sprake is van een afkoppelbare thermostaat) en de stekker in het stopcontact steken. Voor gebruik de handleiding raadplegen door de fabrikant meegeleverd in de verpakking. Het hoeslaken kan worden aangebracht en het bed is klaar voor gebruik.


7. Onderhoudsmiddelen

Volg de onderstaande instructies om het waterbed in optimale conditie te houden.

7.1 Vinylreiniger

Vinyl cleaner houdt het watermatras soepel en hygiënisch. Wrijf 1x per maand het watermatras aan bovenzijde en de zijkanten (zover als mogelijk is) in met een droge doek met een beetje cleaner. Wrijf het na met een droge doek.

Let op: Gebruik nooit andere middelen zoals afwasmiddel of schurende schoonmaakmiddelen.

7.2 Waterbed conditioner

Het water in het watermatras hoeft in principe geen enkele keer ververst te worden. Om de kwaliteit van het water in goede conditie te houden en het watermatras soepel te houden dient 1x per half jaar een flesje waterbed conditioner toegevoegd te worden aan het water.

Raadpleeg het etiket voor dosering. Bij een duo uitvoering het flesje verdelen over 2 helften.

Haal het dopje van het flesje en zet het flesje binnen handbereik neer. Trek de vultuit van het watermatras omhoog en haal de schroefdop eraf. Druk de tuit een klein beetje naar beneden, zodat er water in de vultuit blijft staan. Zo kan er geen lucht het watermatras in. Haal vervolgens het stopdopje eraf.

waterbed vultuit en dopje

Let op: Zorg ervoor dat er water in de vultuit blijft staan en er geen lucht in het watermatras gaat!

Vervolgens de conditioner toevoegen.  Daarna de stopdop en schroefdop weer aanbrengen en de vultuit weer in het watermatras drukken.

Met de hand op het matras druk uitoefenen en het water in de tuit houden, zodat er geen lucht in het watermatras komt. 

waterbed ontluchtingspomp

7.3 Ontluchten

Na montage eerste 3 weken 1x per week na-ontluchten met het ontluchtingspompje om de resterende vrijgekomen lucht te verwijderen. Het watermatras dient luchtvrij te zijn om de kans op bacterievorming en lekkages tot een minimum te reduceren. Wanneer het water in het watermatras hoorbaar klotst, bevinden er zich luchtbellen in het watermatras. De mate waarin dit voorkomt is afhankelijk van de samenstelling van het leidingwater waarmee het matras is gevuld. Zodra dit is opgemerkt dient het watermatras ontlucht te worden. Volg hierbij de stappen 22 en 23 in deze handleiding.

7.4 Tijk

Het bovenblad van de tijk dient minimaal 1x per 2 weken gelucht te worden.

Het bovenblad ook met regelmaat reinigen, let hierbij op de wasvoorschriften.

Gebruik altijd een hoeslaken om de tijk.

Na het ontwaken het dekbed achterover slaan en het bed enige tijd laten luchten. Een vochtige tijk duidt niet altijd op een lek maar kan worden veroorzaakt door overmatig transpireren.

8. Problemen

8.1 Geurvorming

Omdat het leidingwater van regio tot regio verschilt kan het in sommige situaties het biologisch evenwicht in het water verstoren. Dit kan leiden tot geurvorming. Ook indien de waterbed conditioner niet zoals aangegeven wordt gebruikt of andere schoonmaakmiddelen worden gebruikt dan kan geurvorming ontstaan. In dat geval dient u telefonisch contact op te nemen.

8.2 Lekkage

Bij een lekkage hoeft u zich geen zorgen te maken. Indien het bed correct is geïnstalleerd is er geen kans dat het water buiten het bed kan komen, er staat namelijk geen druk op het watermatras. De veiligheidshoes vangt eventueel gemorst water op.

Een lek kan zelf worden gerepareerd met behulp van een waterbeddenvinyl reparatieset. Volg hierbij onderstaande methode en raadpleeg ook de vermeldingen op de verpakking.

 • Zet om te beginnen de verwarming uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Het watermatras hoeft niet leeggepompt te worden, zonder water is het lek namelijk niet te vinden.
 • Werk met 2 personen. Probeer systematisch het lek te vinden. Leg 2 handen breed op het watermatras en druk met het lichaamsgewicht het watermatras licht in, ca. 10cm diep. Het watermatras komt nu iets vrij van de rand. Een 2e persoon maakt op die plek alles droog en inspecteert het watermatras op lekkage. 
 • Loop zo stapsgewijs, in stappen van ca. een halve meter, het hele watermatras rond. Is de lekkage niet gevonden druk dan het matras 20cm in en inspecteer opnieuw volgens dezelfde methode op lekkage.

watermatras onderzoeken

 • Duidt de plek van het gat aan met een stift.
 • Wanneer het om een speldenprik gaat volstaat het om een druppel lijm op het gat te doen. Is het gat groter knip dan een lapje vinyl uit. Smeer lijm op het watermatras en druk het stukje vinyl aan op het matras. Druk dit gedurende een aantal minuten zachtjes aan.
 • Zodra de lijm is uitgehard kan het bed weer worden gebruikt.

watermatras repareren

9. Watermatras leegpompen

Er zijn 2 manieren om een watermatras leeg te pompen. Met een boormachinepomp of met een waterbedpomp. Nooit zonder pomp het matras leeghalen. Een andere wijze van leeghalen resulteert  in onherstelbare beschadigingen aan het watermatras! Slangenset kan alleen gebruikt worden om het water af te voeren. Aanzuigen moet met een gewapende slang.

Werk uiterst zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig om zo beschadigingen te voorkomen! Raadpleeg ook de handleiding van de boormachinepomp of waterbedpomp.

Haal de stekker van de verwarming uit het stopcontact. Verwijder daarna de tijk. Vervolgens dient eerst het watermatras goed ontlucht te worden, zie hiervoor de instructies in deze handleiding. Daarna sluit u de slangen en pomp aan. De afvoerslang kan bijvoorbeeld in de WC.

Pomp vervolgens het watermatras leeg. De onderste en de bovenste vinyl laag van het watermatras moeten strak tegen elkaar aangezogen zijn zonder dat er zich nog water of lucht in het matras bevind (vacuüm). Zo zitten de fiber lagen in het matras (stabilisaties) klem. Als het watermatras wordt opgepakt mogen deze niet meer kunnen verschuiven.

waterbed leegpompen

Let op: Het watermatras niet eerder oppakken of verschuiven totdat het watermatras geheel vacuüm is gezogen. Ook niet in de hoeken optillen. Anders verschuiven de stabilisaties en is het watermatras onherstelbaar beschadigd. krachtig genoeg).

Wanneer het watermatras vacuüm is kan de slang losgekoppeld worden en de stopdop en schroefdop worden aangebracht op de vultuit.

Let op: Deze handeling dient snel te gebeuren anders zuigt het watermatras zich vol met lucht. Het beste is om dit met 2 mensen te doen, één trekt de koppeling uit de vulopening en de ander drukt direct de stopdop in de vulopening.

Vervolgens kan het watermatras opgevouwen worden met maximaal 3 vouwen, des te minder vouwen hoe beter. Wanneer het watermatras niet draagbaar is met 1 á 2 personen is het matras niet op de juiste manier leeggehaald en zit er nog teveel water in.

Watermatras vorstvrij opslaan, niet langer dan 3 maanden.

Post your comment

Waterbed Kampioen